Renhold

Hold enkelt oversikt over renholdskostnader og kvalitet på utført arbeid med LAFT Renhold!

 

Hvordan Renhold fungerer

1. Superenkelt

Verktøyet er designet for at du skal komme raskt i gang, og at alle på teamet ditt enkelt skal kunne ta det i bruk.

2. Kostnadsberegninger

Utfør beregninger på dine renholdskostnader basert på normtall fra bransjen.

3. Kvalitetssikre arbeidet

Mål kvaliteten på renholdet med NS-INSTA 800, og sikre at renholdet utføres av ytterste kvalitet.

4. Bestill og styr frekvensen på renholdet

Styr hvor ofte og hvilke områder dere ønsker at renhold skal utføres på til enhver tid.

 

 

 

 

Funksjoner

Kostnadskalkulasjon

Gjør raskt og enkelt beregninger på dine renholdskostnader med normtall fra bransjen.

Rapporter

Enkelt å rapportere på hva som er rengjort og ikke rengjort etter planen, og følge opp avvik og saker som er meldt inn av renholdere.

i

Planlegging

Modulen inneholder ferdige oppsett av renholdsplanlegging somlett kan tilpasses ditt behov. Ved å importe romlister via excel kommer du raskt i gang!

Enkel kvittering for utførelse

Svært brukervennlige løsninger for mobil og nettbrett som gjør utførelsen enkel – enten med bruk av tegninger, romlister eller begge deler.

R

Kvalitetssikring av arbeid

Utfør egne tilsyn og mål kvaliteten på renholdet som utføres med NS-INSTA 800 og normaltall fra bransjen.

Lett å sette i gang vikarer

Dersom dere har behov for midlertidig arbeidskraft, kan dere gi vikarer tilgang til instrukser, rutiner og historikk for det aktuelle området som skal renholdes.

Bli med de 10 000+ uavhengige utleierne som er

avhengige av LAFT for å skape innbydende leieopplevelser

Ingen triks eller prøvelser å bekymre seg for. Hva har du å tape? Prøv det i dag!