Om LAFT

Siden 2010 har vårt mål vært å hjelpe eiendomsforvaltere til å gi slipp på permen og omfavne digital eiendomsforvaltning.

Nå lanserer vi en oppdatert oversikt av eiendomsstrukturen din i LAFT

01.06.2021 | Nyheter

I den nye strukturen får du full oversikt over alle dine objekter, og hvordan disse er knyttet opp mot hverandre. Den gjør det enkelt å få et komplett overblikk over alle dine data, slik at du for eksempel ikke trenger å gå inn på renholdsmodulen for å få oversikt over dine rom og etasjer, eller inn i utleiemodulen for å få oversikt over dine utleieobjekter.
Oversikten har et dynamisk filter, som du kan bruke til å se akkurat de objektene du ønsker å se. For eksempel, så kan du velge å se kun dine anlegg, eller uteområder. Eller du kan se begge disse objekttypene samtidig. Du kan også velge å automatisk få opp alle tilhørende objekter, som betyr at du kan velge en eiendom, og så få opp hele hierarkiet med objekter som er tilknyttet eiendommen.
Det er enkelt å opprette nye objekter og knytte disse til hverandre.Hva slags informasjon får jeg om de ulike objektene?
For alle objekttyper får du opp informasjon som er registrert om objektet, og alle tilknyttede dokumenter.
Inne i drift -og vedlikeholdsmodulen får du også en oversikt over arbeidsordre som har forfalt på objektet, og som forfaller i nærmeste framtid.»