Drift og vedlikehold

Enkelt å komme i gang, enkelt å bruke, enkelt å holde oversikt!

Samle alle dokumenter, arbeidsoppgaver og kommunikasjon i ett system. La vaktmestere, utførere og forvaltere samarbeide

 

Hvordan Drift og vedlikehold fungerer

1. Superenkelt

Verktøyet er designet for at du skal komme raskt i gang, og at alle på teamet ditt enkelt skal kunne ta det i bruk.

2. Dokumentasjon i alle ledd

Ved å samle all dokumentasjon, oppgaver og kommunikasjon knyttet til eiendomsdriften, oppnår du oversikten du trenger for å drifte optimalt.

3. Fokuser på veksten

Vi kan garantere at du reduserer tidsbruk og kostnader forbundet med drift, og som et resultat gir dere rom til å fokusere på å vokse.

4. Vi er her for deg

Skulle det oppstå spørsmål eller utfordringer underveis er vårt support-team raskt på saken for å bistå.

 

 

 

Arbeidsordre

Enkelt å håndtere interne arbeidsoppgaver og rutiner, avviksbehandling og eksterne bestillinger.

Tiltaksplaner

Legg langsiktige planer for verdibevarende vedlikehold med strukturerte tiltaksplaner fordelt på ressurser og budsjettkontoer.

Rapportering

Lag enkelt rapporter på utført vedlikehold til tilsynsmyndigheter, politikere, eller eksterne kunder. 

Sjekklister

Spesialtilpassede sjekklister etter dine behov. Sjekklistene kan brukes alene eller sammen med rutiner.

Dokumentarkiv

Dokumentarkivet følger Norsk Standard og bygningsdelstabell, eller så kan du bygge opp strukturen tilpasset ditt behov.

Brannbok

Samle all nødvendig og kritisk informasjon om brannsikkerheten i dine bygg, med mulighet til å knytte det til rutiner og sjekklister for kontroll.

Tilleggsmoduler

\

Sensorikk

Med sensorer fra Airthings kan du måle alt av innendørs luftkvalitet og radonnivåer i alle bygg. Drift varsles automatisk ved avvikende verdier på byggets inneklima.

Innsikt

Nå kan du lage fakturagrunnlag på dine arbeidsordre og rutiner. Gjennom Visma Webservice kan du også laste inn fakturagrunnlaget direkte.

3D-tegninger

Med integrasjonen Bimsync viewer kan du nå bruke 3D-tegninger med rutiner og arbeidsordre.

 

h

Fakturering

Nå kan du lage fakturagrunnlag på dine arbeidsordre og rutiner. Gjennom Visma Webservice kan du også laste inn fakturagrunnlaget direkte.